Prenájom hydraulického žeriavu na rekonštrukciu strechy

Vytvorenie podkrovia na bytovom dome výrazne urýchli možnosť flexibilne pristavovať materiál na rôzne časti staveniska (najmä hotové predpripravené dielce) a zároveň vzniká potreba prístupu ku stavbe z vonkajšej strany. Navyše, ak je situácia ešte sťažená v oblasti výstavby lešenia, či dočasného žeriavu, hydraulická ruka sa stáva nutnosťou. V tomto prípade však stavebná firma nedisponovala hydraulickým žeriavom s dostatočným rozsahom a tak si prenajala hydraulický žeriav PM 65028SP + J1216.20 v Banskej Bystrici, v našej spoločnosti a veľmi efektívne vyriešili svoju jednorázovú potrebu na stroj s tak výkonnými parametrami.