Prenájom hydraulického žeriavu zachránil harmonogram stavby

Nie všetky situácie pri výstavbe sa dajú predvídať. Zákazníci však vždy trvajú na dodržaní termínov a celkového harmonogramu stavby. Prenájom nášho hydraulického žeriavu pomohol vyriešiť výpadok techniky zhotoviteľa. Pristavili sme ho na miesto už v nasledujúci stavebný deň a vďaka skvelým parametrom zastúpil nie len odstavený menší hydraulický žeriav, ale zrýchlil aj dopravu stavebného materiálu do vyšších miest stavby a zákazník nijako nepocítil následky poruchy techniky zhotoviteľa