Hydraulický žeriav prenajatý na výstavbu bytového domu

Stavebná firma, ktorá bežne stavia iba mnohoposchodové budovy získala výnimočne zákazku na výstavbu bytovky s piatimi poschodiami a vznikla tak potreba zabezpečiť autožeriav na prenájom, ktorý má nielen dopraviť stavebný materiál na už vybudované vyššie poschodia, ale projekt si vyžadoval aj vytvoriť v tejto výške opláštenie budovy. Preto pri hľadaní možností, ako čo najefektívnejšie situáciu vyriešiť, vyhodnotili, že práve prenájom hydraulického žeriava PM 65028SP + J1216.20, s jeho ohromujúcim záťažovým diagramom, je najvýhodnejšia alternatíva.

 

Prenájom hydraulického žeriavu na rekonštrukciu strechy

Vytvorenie podkrovia na bytovom dome výrazne urýchli možnosť flexibilne pristavovať materiál na rôzne časti staveniska (najmä hotové predpripravené dielce) a zároveň vzniká potreba prístupu ku stavbe z vonkajšej strany. Navyše, ak je situácia ešte sťažená v oblasti výstavby lešenia, či dočasného žeriavu, hydraulická ruka sa stáva nutnosťou. V tomto prípade však stavebná firma nedisponovala hydraulickým žeriavom s dostatočným rozsahom a tak si prenajala hydraulický žeriav PM 65028SP + J1216.20 v Banskej Bystrici, v našej spoločnosti a veľmi efektívne vyriešili svoju jednorázovú potrebu na stroj s tak výkonnými parametrami.

Prenájom hydraulického žeriavu zachránil harmonogram stavby

Nie všetky situácie pri výstavbe sa dajú predvídať. Zákazníci však vždy trvajú na dodržaní termínov a celkového harmonogramu stavby. Prenájom nášho hydraulického žeriavu pomohol vyriešiť výpadok techniky zhotoviteľa. Pristavili sme ho na miesto už v nasledujúci stavebný deň a vďaka skvelým parametrom zastúpil nie len odstavený menší hydraulický žeriav, ale zrýchlil aj dopravu stavebného materiálu do vyšších miest stavby a zákazník nijako nepocítil následky poruchy techniky zhotoviteľa